Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY - SOLTRYGG AB
(version 1.0, 2019-11-14)

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

1. Soltrygg AB (nedan “Soltrygg”), ÅDALAVÄGEN 8, 443 31, org. nr. 559224–0401 är personuppgiftsansvarig, bolaget har också ett internt personuppgiftsombud. De personuppgifter som du lämnar till Soltrygg hanteras enligt rådande lagar och säkerhetskrav.

TREDJE PARTER

2. Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Soltrygg eller till tredje part. Denna överföring är en tvingande del av köpeavtalet med Soltrygg och kan inte väljas bort. Dina personuppgifter kommer delas med följande: a. Datatjänstleverantör. Dina uppgifter kommer att lagras på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar. b. Återförsäljare. Vid lämnande av intresseanmälan delar vi personuppgifter med återförsäljare för att kunna göra en projektering av ert behov. c. Leverantörer och Installatörer. Vid köp av material delar vi dina personuppgifter med leverantörer, likaså vid köp av tjänster för dig som kund från tredje part. e. Kreditbolag. Om ni väljer att ta hjälp med betalningslösningar via någon av våra partners som utför finansiella och administrativa tjänster, såsom finansiering och fakturaköp, så måste vi dela dina personuppgifter till med dom. f. Revisorer & Redovisningsekonomer. Personuppgifterna delas i enlighet med bokföringslagen. g. Myndigheter. På begäran delar vi, enligt lag och myndighetsbeslut, de personuppgifter som följer av beslutet (t.ex. till polis, domstol etc.).

SYFTET MED INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3. I första hand behöver vi personuppgifter för att boka ett besök. Vid besök gör vi en projektering som leder till offert. Leder offert till order behöver vi personuppgifter för att registrera din order, samt göra beställning av material. Efter levererat material använder vi personuppgifter för att boka montering och elinstallation.

4. Efter installation använder vi personuppgifter för att behandla din betalning. Om du har valt att finansiera ditt köp måste vi också föra dina personuppgifter vidare så att den leverantören som du har valt kan behandla din betalning.

5. Vidare behöver vi personuppgifter för att kunna betala leverantörer, montörer, återförsäljare och anställda och för att kunna stå för garantin som tillkommer produkten.

6. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan även ligga till grund för att vi ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

7. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna leverera den produkt som efterfrågats och stå för garantin, samt för att kunna fullgöra den administration som krävs kring detta. I vissa fall är det även nödvändigt att spara personuppgifterna för att vi skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

YTTERLIGARE KONTAKT

8. Som kund hos Soltrygg är din upplevelse väldigt viktig för oss. Vi kommer att skicka ut ett formulär via e-post där du kan dela med dig av din åsikt kring hela köpet. Vi har också ett nyhetsbrev som innehåller tips, erbjudanden och råd. Vi vill gärna använda din e-postadress för att skicka dessa till dig. Dessa skickas till angiven e-postadress. Du kan avregistrera dig via e-post till info@soltrygg.se.

DINA RÄTTIGHETER

9. Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas utan kostnad. Detta kan begäras via e-post info@soltrygg.se eller till adressen Soltrygg, ÅDALAVÄGEN 8, 443 31 LERUM.

10. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring via e-post info@soltrygg.se eller telefon (+46 31 212 112)

11. Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND

12. Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.