Solceller är bra för miljön

BIDRAG & STÖD     MILJÖPÅVERKAN     MONTERING & INSTALLATION     UNDERHÅLL & GARANTIER    
EN BRA INVESTERING?    SOLTRYGGS SOLCELLER

Det mest kända faktumet om solenergi är att det representerar en ren, grön energikälla. Solenergi är ett bra sätt att minska ditt koldioxidavtryck. Det finns ingenting från solens energi som förorenar moder natur. Solenergi släpper inte ut några växthusgaser. Förutom att solcellerna behöver en källa med rent vatten för att fungera använder de absolut inga andra resurser. Därför är de både säkra och miljövänliga.

Solenergi är självförsörjande och att installera solpaneler på ditt tak är en säker och enkel väg att bidra till en hållbar framtid. Att börja med ditt hem är ett bra sätt att visa att du bryr dig om miljön.

Gör ditt hem mer självförsörjande. 

Kostnaden för solpaneler har minskat drastiskt och vi ser därför en stadig ökning av intresse för användningen av solenergi. Traditionell elektricitet förlitar sig starkt på fossila bränslen som kol och naturgas. De är inte bara dåliga för miljön, utan de är också begränsade resurser. Detta innebär en volatil marknad där energipriserna förändras för varje dag som går.

Solenergi är en gratis energikälla

Solen ger oss mer energi än vi någonsin skulle kunna använda, och ingen kan monopolisera solljuset. Ditt solenergisystem börjar spara pengar från det ögonblick som det slås på, men fördelarna med solenergi är bäst synliga på lång sikt. Ju längre du har ditt solenergisystem, desto mer åtnjuter du fördelarna med soltekniken och stöder miljön.

Idag står Solenergi för mindre än 0,5% av Sveriges totala energiproduktion. På tre timmar tar jorden emot mer solenergi än vad hela världen förbrukar under ett år. Solens energi är ständigt förnybar och kommer heller inte försvinna inom överskådlig tid. Man ser dessutom en framtid där 100% kommer från förnyelsebara källor, däribland främst solenergi. Det sker ständigt en ökning av solcells installationer. ​En investering i solceller oavsett leverantör är väldigt lönsam från dag ett. Det finns idag med andra ord inga anledningar att vänta med att installera solceller.​

100 nya träd

För varje solcellsanläggning vi installerar planterar vi 100st nya träd.

En stor anledning till varför Soltrygg existerar är för att vi vill bidra till ett bättre klimat och en bättre planet. Ett välmående hem för oss alla. Därför har vi valt att samarbeta med organisationen Zeromission. Zeromission hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar och klimatkompensation. Sedan 2006 har de samarbetat med flera av Sveriges framsynta företag. Deras vision tillsammans med U&We är att med deras kunder och projektpartners bidra till planetnytta. Projekten certifieras av Plan Vivo Standarden som har fokus på ekosystem tjänster samt fattigdomsbekämpning utöver koldioxidlagring.