Solceller, en bra investering?

BIDRAG & STÖD     MILJÖPÅVERKAN     MONTERING & INSTALLATION     UNDERHÅLL & GARANTIER    
EN BRA INVESTERING?    SOLTRYGGS SOLCELLER

I genomsnitt så betalar man av en solcellsanläggning på 6-8 år. Dina elkostnader elimineras oftast direkt efter en installation. Det höjer garanterat värdet på er fastighet då driftkostnaderna i sin helhet dras ner drastiskt med en solcellsanläggning. 

 Vid årsskiftet (2020/2021) införs ett nytt, grönt avdrag som är till för att uppmuntra hushåll att investera i solceller och laddstolpar. Det gröna avdraget som träder i kraft från och med den första januari 2021 ger privatpersoner möjlighet att få 15% i avdrag på hela installationskostnaden. Till skillnad från ett vanligt rot-avdrag som bara ger stöd för arbetet gäller alltså "det Gröna Avdraget" för hela kostnaden för material och arbete. Läs mer om "det Gröna Avdraget" här

Investeringsstödet är 10% för företag. Investeringsstödet gäller för både material och arbete. Är man dessutom mikroproducent så får man 60öre i skattereduktion när man säljer överskottet.

Ansökan görs digitalt eller genom en ansökningsblankett till Länsstyrelsen. Läs mer och ansök under så ansöker du om investeringsstöd. Länsstyrelsen ska ha tagit emot din ansökan innan projektet påbörjas om sökande är ett företag.

Hur mycket el får man ut från solceller?

En solpanels effekt varierar beroende på typ, storlek och fabrikat. Den specificerade effekten på de panelerna vi använder ligger på mellan 270 till 330W. Så hur mycket el ni får ut från just er anläggning kan man först se när vi mätt ert tak.

Hur fungerar solceller på vinterhalvåret? 

På vintern blir våra dagar kortare och därmed blir också soltimmarna färre,  trotts detta så produceras det fortfarande el från er solanläggning. Solcellers verkningsgrad är högre vid lägre temperaturer. Flera forskare, b.l.a det norska forskningsinstitutet SINTEF, har konstaterat att svalare klimat påverkar solceller positivt - eftersom cellerna då får en bättre arbetstemperatur. Självklart produceras det ändå inte lika mycket som på våren och sommaren men på sommaren producerar din anläggning mycket mer än vad ni använder och därför jämnar det ut sig över ett helt år. 

 (se ovan video från Kungliga Tekniska Högskolans forskargrupp Greanleap - en forskargrupp för design & hållbar utveckling)

Försäljning av din solel?

Elen som ni inte själva använder, alltså överskottet, matas ut på elnätet igen. Den elen får ni betalt för. Dessutom ges alla så kallade "mikroproducenter" en skattereduktion på 60 öre per kWh som matas in på elnätet. Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på 63A eller mindre och maximalt 30 000 kWh per år.

Den överskottsel som dina solceller producerar kan du sälja genom att teckna avtal med ett elhandelsföretag. Elhandlare köper in el, vanligtvis från den nordiska elbörsen NordPool, för att sedan sälja den vidare till sina kunder. Priset beror på tillgång och efterfrågan, och är till exempel ofta högre på kalla vinterdagar när behovet av el för uppvärmning är stort. Många elhandelsföretag köper överskottsel till spotpris, vilket är elpriset på den nordiska elbörsen NordPool, minus ett litet avdrag. En del företag har även speciella erbjudanden exempelvis med högre ersättning under avtalets första år.

Något som är bra att tänka på när du jämför erbjudanden från olika elhandelsbolag är vilka villkor som gäller, det kan till exempel finnas krav på att du både säljer och köper el av samma bolag, eller att du också säljer dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Undersök därför vilket elhandelsföretag som ger bäst villkor för just dig.

Du måste meddela ditt elnätsföretag att du producerar el så att du får ett så kallat inmatningsabonnemang för att mata in din el på elnätet.

Andra faktorer som påverkar lönsamheten är:

  • Geografiskt läge. Kustnära är oftast bättre än inlandet.
  • Riktningen på ditt tak. Rakt syd är optimalt. Men dagens teknologi med individuellt optimerade paneler gör att ett öst/väst-läge är nästan lika bra.
  • Storleken på din solcellsanläggning. Ju större anläggning desto bättre kW-pris per installerad effekt. Solcellsanläggningens storlek baseras på din årliga förbrukning. Är din elförbrukning t.ex. 10 000 kWh/år så projekterar vi en anläggning som motsvarar 10 kW.
  • Lutningen på taket. Den optimala lutningen för solceller ligger kring 30-40 grader (beroende på var i Sverige du bor). Elproduktionen minskar gradvis för svagare eller starkare taklutning. Det är dessutom svårare att montera solceller på starkt lutande tak vilket gör det mer kostsamt och på det viset påverkar lönsamhetskalkylen.
  • Takhöjd. Höga tak kräver rigorösa säkerhetsåtgärder och speciell utrustning som t ex kranar och byggställningar, vilket höjer kostnaden.
  • Skuggor. Skorstenar, ventiler, träd eller intilliggande byggnader som kastar skuggor drar ner på solcellernas elproduktion. I äldre system skulle det medfört stora negativa effekter på produktionen. I de nyare systemen kan solpanelerna optimeras individuellt, vilket gör att det ändå är lönsamt att lägga solceller på ställen som delvis är skuggade. Optimeringen gör att de andra panelerna i systemet inte påverkas av skuggade paneler i slingan.
  • Elpriset. Ju högre elpris eller nätavgift desto lönsammare blir din solcellsanläggning. Det aktuella elpriset är mycket lågt i Sverige för tillfället. Man kan sannolikt räkna med att lönsamhetskalkylen kommer att bli bättre med en en ännu kortare återbetalningstid i takt med framtida elprishöjningar. Eftersom du inte använder elnätet i samma omfattning eftersom du producerar din egen el minskar nätavgiften proportionellt med ditt minskade elinköp från ditt elbolag.
  • Räntan. Dagens låga ränteläge gör det mycket attraktivt att investera i solel just nu.
  • Politiska beslut. Staten stöder din investering.