Solceller = trygghet

Solceller är bra för miljön.

Det mest kända faktumet om solenergi är att det representerar en ren, grön energikälla. Solenergi är ett bra sätt att minska ditt koldioxidavtryck. Det finns ingenting från solens energi som förorenar moder natur. Solenergi släpper inte ut några växthusgaser. Och de använder absolut inga andra resurser. Därför är de både säkra och miljövänliga.

Solenergi är självförsörjande och att installera solpaneler på ditt tak är en säker och enkel väg att bidra till en hållbar framtid. Att börja med ditt hem är ett bra sätt att visa att du bryr dig om miljön.

Hur fungerar solceller?

Solcellssystem omvandlar ljus till elektricitet genom ett tunt lager halvledarmaterial, ofta kisel, inneslutet mellan en glasskiva och polymerresin. De varierar i storlek från några få kvadratcentimeter i till exempel miniräknare och klockor, till system som är hundratals kvadratmeter, gjorda av en serie sammanlänkade moduler. När elektroner i halvledarmaterial utsätts för dagsljus laddas de med energi. Elektronerna börjar flöda genom materialet och genererar likström som transporteras genom en kabel till en växelriktare. Denna omvandlar likströmmen till 230V växelström så att den kan anslutas till elnätet.

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler som vanligtvis är 1x1,65m. Av dessa kan man bilda en serie moduler som i princip kan bli hur stor som helst, för att kunna anpassas till olika typer av tak eller sättas på en fasad.

Monokristallina solceller - Vi installerar en typ av solceller som kallas för "Monokristallina solcellsmoduler", dessa baseras på kisel. Solcellerna som används i dessa moduler har rundade kanter (obs ramen runt solcellerna är kantig). Vanligtvis har solcellerna en svart färg. Monokristallina solceller är den typ som idag levererar bäst resultat. Vi håller oss ständigt uppdaterade på utvecklingen för att kunna leverera de mest moderna och således bästa lösningarna för våra kunder.

Vad ingår i våra solcellspaket?

 • Nyckelfärdig installation av solcellsanläggning
 • Solceller, optimerare, växelriktare, monteringssystem, kablar och överspänningsskydd
 • Likströmbrytare, växelströmbrytare, jordfelsbrytare
 • Monitorering av produktion i mobil/dator/surfplatta
 • Ansökningar till myndigheter samt kontakter med nätbolag för att få tillstånd
 • Fri support och rådgivning

   (video från Energimyndigheten)

   Gör ditt hem mer självförsörjande. 

   Kostnaden för solpaneler har minskat drastiskt och vi ser därför en stadig ökning av intresse för användningen av solenergi. Traditionell elektricitet förlitar sig starkt på fossila bränslen som kol och naturgas. De är inte bara dåliga för miljön, utan de är också begränsade resurser. Detta innebär en volatil marknad där energipriserna förändras för varje dag som går.

   Genom att utnyttja solens energi kan du bli självförsörjande! Genom våra solceller kan du enkelt skydda dig mot oförutsägbara höjningar av elpriser och njuta av billig el under hela dagen - solen kommer aldrig att öka sina priser och det ger dig energisäkerhet. När du har solpaneler uppe på taket har du tekniskt nått en energioberoende status. Med hjälp av lagringssystem så som solbatterier kan du också lagra elektriciteten du producerar.

   (se ovan video från Kungliga Tekniska Högskolans forskargrupp Greanleap - en forskargrupp för design & hållbar utveckling)

   Solenergi orsakar mindre elförlust

   Elektricitet måste transporteras från stora kraftverk till slutkonsumenter via omfattande nätverk. Långdistansöverföringar är lika med kraftförluster. Solpaneler på taket hjälper till att öka eleffektiviteten med tanke på det korta avståndet. Din energi blir inhemsk vilket resulterar i att du har kontroll över dina egna räkningar och din energianvändning. Dessutom är solenergisystem hållbara och minskar chansen för avbrott.

   Solenergi är en gratis energikälla

   Solen ger oss mer energi än vi någonsin skulle kunna använda, och ingen kan monopolisera solljuset. Ditt solenergisystem börjar spara pengar från det ögonblick som det slås på, men fördelarna med solenergi är bäst synliga på lång sikt. Ju längre du har ditt solenergisystem, desto mer åtnjuter du fördelarna med soltekniken och stöder miljön.

   Idag står Solenergi för mindre än 0,5% av Sveriges totala energiproduktion. På tre timmar tar jorden emot mer solenergi än vad hela världen förbrukar under ett år. Solens energi är ständigt förnybar och kommer heller inte försvinna inom överskådlig tid. Man ser dessutom en framtid där 100% kommer från förnyelsebara källor, däribland främst solenergi. Det sker ständigt en ökning av solcells installationer. ​En investering i solceller oavsett leverantör är väldigt lönsam från dag ett. Det finns idag med andra ord inga anledningar att vänta med att installera solceller.​

    

   Våra solpaneler klarar av de tuffa klimatet vi har i Norden. Vid prospekteringen säkrar vi att panelerna blir optimalt placerade för våra varma somrar, våra blåsiga höstar samt kalla och snöiga vintrar så era solceller blir så effektiva som möjligt och får en lång livslängd. 

   Solceller, en bra investering? 

   I genomsnitt så betalar man av en solcellsanläggning på 6-8 år. Dina elkostnader elimineras oftast direkt efter en installation. Det höjer garanterat värdet på er fastighet då driftkostnaderna i sin helhet dras ner drastiskt med en solcellsanläggning. 

   Vid årsskiftet (2020/2021) införs ett nytt, grönt avdrag som är till för att uppmuntra hushåll att investera i solceller och laddstolpar. Det gröna avdraget som träder i kraft från och med den första januari 2021 ger privatpersoner möjlighet att få 15% i avdrag på hela installationskostnaden. Till skillnad från ett vanligt rot-avdrag som bara ger stöd för arbetet gäller alltså "det Gröna Avdraget" för hela kostnaden för material och arbete. 

   Läs mer om att investera i solceller här.

   Här kan du läsa mer om bidrag, investeringsstöd, ROT och det gröna avdraget.


   (se ovan video från Kungliga Tekniska Högskolans forskargrupp Greanleap -en forskargrupp för design & hållbar utveckling).


   Hur mycket el får man ut från solceller?

   En solpanels effekt varierar beroende på typ, storlek och fabrikat. Den specificerade effekten på de panelerna vi använder ligger på mellan 270 till 330W. Så hur mycket el ni får ut från just er anläggning kan man först se när vi mätt ert tak.

   Hur fungerar solceller på vinterhalvåret? 

   På vintern blir våra dagar kortare och därmed blir också soltimmarna färre,  trotts detta så produceras det fortfarande el från er solanläggning. Solcellers verkningsgrad är högre vid lägre temperaturer. Flera forskare, b.l.a det norska forskningsinstitutet SINTEF, har konstaterat att svalare klimat påverkar solceller positivt - eftersom cellerna då får en bättre arbetstemperatur. Självklart produceras det ändå inte lika mycket som på våren och sommaren men på sommaren producerar din anläggning mycket mer än vad ni använder och därför jämnar det ut sig över ett helt år. 

   Läs mer om underhåll och garantier här.

    

    (se ovan video från Kungliga Tekniska Högskolans forskargrupp Greanleap - en forskargrupp för design & hållbar utveckling)


   Hur ser processen ut för att installera solceller? 

   Vi kommer ut och gör en noggrann mätning av er fastighet, där vi räknar ut exakt vad som passar er bäst. Ni får därefter en offert av oss som visar hur mycket el ni kommer producera och hur mycket pengar ni kommer spara. Vi kommer ut och installerar er anläggning på några få dagar, och ni har sedan hjälpt både er ekonomi och klimatet.  

    

   Läs mer om montering och installation här.

   (se exempel på hur en solcellsinstallation kan hjälpa din bostadsrättsförening. Videon kommer från Energimyndigheten).

   (se ovan video TED Education för detaljerad information om solceller. Obs. videon är på engelska).