Underhåll och garantier

BIDRAG & STÖD     MILJÖPÅVERKAN     MONTERING & INSTALLATION     UNDERHÅLL & GARANTIER    
EN BRA INVESTERING?    SOLTRYGGS SOLCELLER

Skötsel av solcellsanläggningen kräver lite arbete

När en solcellsanläggning är färdiginstallerad och överlämnad går ansvaret för att sköta om och underhålla anläggningen över till dig som anläggningsinnehavare. Oftast är solcellsanläggningar i stort sett självgående, och arbetsinsatsen som krävs av dig mycket liten. Men med jämna mellanrum behöver du kontrollera din anläggning så att den förblir säker och producerar som den ska. Vi finns självklart till ditt förfogande vid frågor, service och eventuella problem. Vid utförd installation erhåller du även information av oss kring hur du tar hand om ditt nya solcells-system.

 • Se över din anläggning årligen, gärna på våren efter att snön smält.
 • Kontrollera att kablar inte ligger mot vassa kanter, framförallt inte i kabelböjar. Är alla synliga kablar hela? Var uppmärksam på skav, sprickor eller skador efter gnagare.
 • Kom ihåg att solceller är känsliga. Även om solcellerna ligger bakom glaset kan det bli mikrosprickor i dem vid hög belastning. Gå aldrig på en modul. Tryck som är fördelat jämnt över modulen, som snö, är däremot okej.
 • Har det blivit missfärgningar på modulerna? Kontakta oss.
 • På en anläggning som ligger platt (mindre än fem graders lutning) kan det med tiden växa alger längst ner på modulerna. Torka bort dem med lätt fuktad trasa.
 • Se över larmindikatorer på växelriktarna regelbundet.
 • Titta efter tecken på att vatten läcker in.
 • Med digital uppföljning av solcellsanläggningens produktion kan du själv följa så att anläggningen producerar som den ska, kontakta oss om den inte gör det.

En översiktlig kontroll av anläggningen från marken räcker oftast. Om du ändå går upp på taket är det viktigt att tänka på riskbedömningen av arbetet, dels med tanke på att solcellerna är strömförande och hala och dels för att arbete utförs på hög höjd (fallrisk). Vi rekommenderar dock dig att kontakta oss för service och rengöring. Som kund till oss finns vi alltid till ditt förfogande. Kontakta oss så bokar vi en tid då vi kommer och hjälper dig ta hand om din anläggning.

Behöver jag rengöra mina solcellspaneler?

Att rengöra panelerna från smuts behövs normalt inte för produktionens skull. I Sverige regnar det vanligtvis så ofta att smuts och pollen sköljs bort naturligt. Undantagsvis går det att spola av panelerna med vatten som har lågt tryck, men gör det bara då det finns ett verkligt behov eftersom du riskerar kalkavlagringar ifall vattnet du använder är hårt. Vill du ha hjälp med rengöringen av dina paneler? Kontakta oss så bokar vi in ett hembesök då vi kommer ut och hjälper dig.


Hur fungerar solceller på vinterhalvåret? 

På vintern blir våra dagar kortare och därmed blir också soltimmarna färre,  trotts detta så produceras det fortfarande el från er solanläggning. Solcellers verkningsgrad är högre vid lägre temperaturer. Flera forskare, b.l.a det norska forskningsinstitutet SINTEF, har konstaterat att svalare klimat påverkar solceller positivt - eftersom cellerna då får en bättre arbetstemperatur. Självklart produceras det ändå inte lika mycket som på våren och sommaren men på sommaren producerar din anläggning mycket mer än vad ni använder och därför jämnar det ut sig över ett helt år. 

 (se ovan video från Kungliga Tekniska Högskolans forskargrupp Greanleap - en forskargrupp för design & hållbar utveckling)

Behöver jag skotta bort snö från solcellerna på vintern?

Vanligtvis behöver du inte skotta bort snö. Snön har oftast inte stor inverkan på elproduktionen. Endast en mycket liten del av den årliga produktionen från en solcellsanläggning sker under vintern, och därför förlorar du inte så mycket elproduktion om snön ligger kvar på solcellerna. Kostnaden för att ta bort snötäcket överstiger normalt värdet av elproduktionen. Dessutom riskerar du både att skada modulerna och att själv falla ner och skada dig. Om du har lutande anläggningar leder vårsolens värme till att snön glider av solcellerna.

Vid mycket stora mängder snö kan det dock finnas anledning att skotta bort snön från taket och försiktigt borsta bort snö från solcellsmodulerna, för panelernas och takets hållbarhet. I så fall är det viktigt att personen som rör sig på taket använder säkerhetsutrustning för att undvika fallolyckor.

Vad är viktigt att tänka på vid klent byggda tak?

Tak ska vara dimensionerade för att klara den snölast som kan förekomma på den aktuella platsen. Dimensionerande snölast varierar över landet, men är normalt inom intervallet 150 till 350 kg/m². Det förekommer, men är ovanligt att villatak är klent byggda (främst platta eller låglutande tak med stora spännvidder), och därmed behöver skottas vid stora snölaster. Tänk då på att:
 • Om du vet att taket behöver skottas, se till att lämna fria ytor för skottning när solcellerna monteras.
 • Lämna fria vägar till andra funktioner på tak som någon kan behöva komma åt, till exempel för att röja bort istappar.
 • Takmonterade solceller höjer taknivån och kan på så sätt påverka funktionen hos ett befintligt skydd mot snöras.
 • Det finns risk för skador både på moduler och kablar vid snöskottning.

Vill du ha hjälp med att få bort snön från din solcellsanläggning? Kontakta oss så bokar vi in ett servicebesök hos er.


Våra garantier till dig

För att säkerställa er trygghet vid köpet av en solcellsanläggning arbetar vi endast med stora och välkända leverantörer med produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot all förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider. Produktgarantierna på de olika delarna är enligt följande:

 • Solceller 10 år
 • Optimerare 10 år
 • Växelriktare 12 år
 • Montagesystem 10 år

Utöver produktgarantin ingår även 25 års 80-procentig effektgaranti på solcellerna samt optimerarna och vi lämnar även 5 års garanti på utfört arbete.