Montering & installation

BIDRAG & STÖD     MILJÖPÅVERKAN     MONTERING & INSTALLATION     UNDERHÅLL & GARANTIER    
EN BRA INVESTERING?    SOLTRYGGS SOLCELLER

Hur ser processen ut för att installera solceller? 

Vi kommer ut och gör en noggrann mätning av er fastighet, där vi räknar ut exakt vad som passar er bäst. Ni får därefter en offert av oss som visar hur mycket el ni kommer producera och hur mycket pengar ni kommer spara. Vi kommer ut och installerar er anläggning på några få dagar, och ni har sedan hjälpt både er ekonomi och klimatet.  

 

Våra solpaneler klarar av de tuffa klimatet vi har i Norden. Vid prospekteringen säkrar vi att panelerna blir optimalt placerade för våra varma somrar, våra blåsiga höstar samt kalla och snöiga vintrar så era solceller blir så effektiva som möjligt och får en lång livslängd. 

Vad ingår i våra solcellspaket?

 • Nyckelfärdig installation av solcellsanläggning
 • Solceller, optimerare, växelriktare, monteringssystem, kablar och överspänningsskydd
 • Likströmbrytare, växelströmbrytare, jordfelsbrytare
 • Monitorering av produktion i mobil/dator/surfplatta
 • Ansökningar till myndigheter samt kontakter med nätbolag för att få tillstånd
 • Fri support och rådgivning

 Vid montering på tegel:

 1. Vi monterar takkrokarna i råsponten ner i takbjälkarna (bild)
 2. Vi monterar profilskenor på takkrokarna (bild)
 3. Vi monterar optimerarna på profilskenorna (bild)
 4. Vi monterar solcellerna på profilskenorna med hjälp av kantfästen (bild)
 5. Vi kopplar ihop din solcellsanläggning genom att installera din växelriktare (bild)
 6. Du skapar nu din egna gröna el.

 Vid montering på papp:

 1. Vi monterar CW-lundbergs fästen. Dessa bränns in på ditt papptak (bild)
 2. Vi monterar profilskenor på CW-lundbergs fästena (bild)
 3. Vi monterar optimerarna på profilskenorna (bild)
 4. Vi monterar solcellerna på profilskenorna med hjälp av kantfästen (bild)
 5. Vi kopplar ihop din solcellsanläggning genom att installera din växelriktare (bild)
 6. Du skapar nu din egna gröna el.

 Vid montering på plåt:

 1. falsad plåt monterar vi tak-klämmor. På vågplåt monteras fästjärn.
 2. Vi monterar profilskenor på tak-klämmorna/fästjärnen (bild)
 3. Vi monterar optimerarna på profilskenorna (bild)
 4. Vi monterar solcellerna på profilskenorna med hjälp av kantfästen (bild)
 5. Vi kopplar ihop din solcellsanläggning genom att installera din växelriktare (bild)
 6. Du skapar nu din egna gröna el.